Proč plavat PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 16 Červen 2011 16:40

Proč plavat již od kojeneckého či batolecího věku?

Pro rozvoj dovedností a návyků malého človíčka jsou nepochybně nejdůležitější jeho první měsíce a roky života. Hra a cvičení ve vodním prostředí jsou jednou z mála možností, jak brzy po narození aktivně a pozitivně podpořit správný vývoj dítěte. Chceme, aby naše děti byly zdravé, veselé a spokojené, aktivní a obratné, sebevědomé a zároveň disciplinované. Již samotný pravidelný pobyt ve vodě a poté i „plavání“ a potápění je ověřený způsob jak toho docílit přirozenou formou.

Počátky života jsou nepochybně spojeny s vodním prostředím. Prostřednictvím „plavání“ tak vracíme dítě do prostředí, kde se zdárně vyvíjelo a kde mu bylo dobře. Malé dítě má větší předpoklady pro plavání než dospělý, má nižší hustotu těla, rozložení svalstva a parametry těla více vyhovují vznášení ve vodě. Přesto, že je novorozenec vybaven reflexními hrabavými pohyby, které by mohly pomoci udržet tělo na hladině, není schopen sám plavat v žádné poloze, neboť má slabé šíjové svalstvo. S „plaváním“ začínáme nejlépe hned po narození, vzápětí po zhojení pupíku. Obecně lze začít kdykoliv později. Mějme však na vědomí minimálně ten fakt, že některé věkové kategorie v roli nováčků mohou být problematické nikoliv pro svůj věk, nýbrž pro již získané návyky v prostředí , ve kterém vyrůstají.

Vliv plavání a na fyzický a psychický vývoj dítěte

- Přiměřenou námahou je příznivě ovlivňován srdečně cévní systém. Pravidelným pohybem na suchu i ve vodě dochází k zesílení srdečního svalu a zvětšení srdečních komor.

- Správná technika dýchání při plaván a cvičení zajišťuje dostatečnou výměnu kyslíku i v okrajových částech plic. Následkem je zvýšení vitální kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše. Dýchání je kvalitnější, neboť funguje celá plicní plocha.

- Pobyt ve vodě uspokojuje psychické potřeby dítěte a umožňuje jeho rychlejší pohybový vývoj.

- Vlivem aktivní činnosti dolních končetin ve vodě se zlepšuje střevní peristaltika.

- Pobyt ve vodě napomáhá odstranění různých nedostatků a vad držení těla. Při plavání je lidské tělo nadlehčováno. Odlehčován je zejména podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby. Díky plavání zesilují rovněž zádové svaly udržující správné zakřivení páteře.

- Končetinami děti ve vodě rytmicky pohybují, střídá se napětí a uvolnění svalů. Pobyt ve vodě a aktivní cvičení příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu. Děti jsou klidnější, vyrovnanější a dobře prospívají.

K ranému seznamování dětí s vodou nás vedou i jiné důvody než zdravotní či výchovné. Jde o záchranu života dítěte před utonutím. Děti dříve poznají vlivy vody, získají pro ni cit, celkově zesílí, je tedy předpoklad, že se naučí dříve a lépe plavat.

Otužování samotné je prevencí před onemocněním. Díky otužování se dítě přizpůsobuje vnějším, někdy i extrémním podmínkám. Při podráždění pokožky chladnou vodou dojde k zúžení cév, sníží se tepelný výdej a současně je organizmus nucen zvýšit aktivitu k produkci tepla. Následuje zvýšení oběhu krve a lepší prokrvení kůže, což příznivě působí na látkovou výměnu.

Plaváním, cvičením a otužováním získává dítě nejen z hlediska zdravotního, ale i výchovného. Tím, že se učí vyrovnávat s nepříznivými podmínkami a překonávat je, se u něho rozvíjí vůle, vytrvalost a kázeň. Jsou to činnosti pro dítě zajímavé, při nichž většinou spolupracují oba rodiče. Upevňují psychickou vazbu mezi matkou, otcem a dítětem.

Pravidelný pohyb ve vodě, spojený se cvičením a otužováním, se začleňuje do dětského myšlení jako návyk, a tím mnohdy prospěšně ovlivňuje celý jeho život. Návyky tohoto druhu přijímají trvale pouze děti, u nichž jsou aplikovány s něžností, laskavostí a jemným zacházením. Stanou se tak zábavou a radostí, nikoli jen cíleným praktickým nácvikem. Dítě si na ně podvědomě zanechá celoživotní vzpomínku. Často se stávají součástí vzájemné citové výchovy a základem pro citový vývoj dítěte. Dítě získává pocit důvěry a životní jistoty, to je důležitý fakt pro jeho duševní rozvoj.

Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 10:07